قیمت گذاری ساده

Choose the plan
that works for you

Transparent pricing without any hidden fees so you always know what you will pay.

Plan 1
رایگان
پلن رایگان و با امکانات ویژه لینکات عضویت
 • Short Links
 • Link Clicks
 • حفظ داده ها90 days
 • صفحات bio 3
 • کدهای QR 15
 • Bulk QR Codes
 • صفحه فرود سفارشی
 • پوشش های CTA
 • دامنه های مارک دار
 • ردیابی پیکسل ها
 • کانال ها
 • کمپین ها
 • Team Members 5
 • نام مستعار سفارشی
 • Deep Linking
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • Language Targeting
 • A/B Testing & Rotator
 • انقضاء
 • Click Limitation
 • مولفه های
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • API توسعه دهنده
 • API Rate Limit30/min
 • Import Links
 • Export Data
 • Advertisement-Free
Save 67%
Plan 2
$5.00/month
پلن حرفه ای ها عضویت
 • Short Links
 • Link Clicks
 • حفظ داده ها
 • صفحات bio 20
 • کدهای QR نامحدود
 • Bulk QR Codes
 • صفحه فرود سفارشی نامحدود
 • پوشش های CTA نامحدود
 • دامنه های مارک دار نامحدود
 • ردیابی پیکسل ها نامحدود
 • کانال ها
 • کمپین ها
 • Team Members 10
 • نام مستعار سفارشی
 • Deep Linking
 • هدف گذاری جغرافیایی
 • هدف گذاری دستگاه
 • Language Targeting
 • A/B Testing & Rotator
 • انقضاء
 • Click Limitation
 • مولفه های
 • Custom Logo on QR
 • Frames on QR
 • Custom CSS on Bio Page
 • Remove Branding
 • Premium Domains
 • API توسعه دهنده
 • API Rate Limit30/min
 • Import Links
 • Export Data
 • Advertisement-Free
 • Comprehensive Plan

سوالات متداول

If you have questions, please don't hesitate to contact us.

تماس با ما